Lyrics for ‘Altid Sammen’ released September 20th 2019 on 4AD.

~ scroll down for English translations.

Vi er uendelig Sjælen der står i skindet, forgifter æren er min for længe, forklædt og forsmået savner du noget? dagene driver forsvinder for evigt min sjæl i det blå, til tider, vi er forelsket nu, vi er forelsket Altid os, sammen om at dele os  vi er uendelig du forstår, vi skændes om at lyse op  vi er uendelig vi er uendelig savner det blide, især hvor vi ligger står i det blå og livet begynder igen  i tavshed der står de fængslende klipper og diger der stiger, op for at finde sig selv Altid os, sammen om at dele os  Vi er uendelig Du forstår, vi skændes om at lyse op Altid os Vi er uendelig Vi er uendelig

Supertanker Larmen hænger for enden af kajen Supertanker, står i vejen jeg står i din favn Helt alene går imod horisonten horisonten Falder ud, falder ud Supertanker falder ud, falder ud, falder ud Supertanker falder ud Knuder, springer op videre op, videre op videre op

Uden ansigt Uden ansigt gennem vinden der står jeg altid for mig selv den levende gade forår igen altid for mig selv og glæden ved det sted kunne blive Uden ansigt gennemregnet der står vi Jeg tænker det lander når vi gir’ det et sted hænderne taler og løber væk giv dem en stemme giv dem lov når vi roder og larmer til vi ser os om Uden ansigt gennemregnet der står du 

I dine øjne Tænder flår og sætter spor Sænker mig ned, ned i dit ansigt Lystens stemmer tænder bål Sænker mig ned, ned i dit ansigt Silhuetter af dine spor Kilometer af mine Eccosåler Tænder flår, sætter spor Sænker mig ned, ned i dit ansigt Du har vasket blodet af, mange hvide lagner i din gård Jeg savner dine kinder, lange lyse kristne lokker, af dit hår Vi har lang vej igen i dine øjne i dine løgne Silhuetter af dine spor kilometer af mine Eccosåler i dine øjne (stråler som en sol) i dine ord (stråler som en sol) i dine løgne forklæder sig som sol Jeg kender dig igen Jeg kender dig igen i dine øjne i dine ord i dine løgne der forklæder sig i sort Jeg kender dig igen Jeg kender dig

Hænder der åbner sig Regnen falder på den nye sne afstanden kalder månen falder se det ske regnen falder regnen falder Kragen graver i de nye tegn afstanden kalder, afstanden falder afstand Hænder der åbner sig Hænder der åbner sig Hænder der åbner sig op ….. videre, videre op Regnen falder på den nye sne afstanden kalder afstanden falder

Verden Forsvinder Dit ansigt forbandet af jord Fyldt med larver Dit ansigt I skæret af sol Set fra månen Dit ansigt jeg farer vild i dit hår Og udenfor i støjen af stemmer Og udenfor jeg lader dem stå Helt forenklet når hele verden forsvinder når hele verden forsvinder Jeg sidder for mig selv og hele verden ender igen så falder jeg som bly til bunden og forankrer mig der i en sky Det handler om at længes…

Under broen der ligger du Under broen, der ligger du og raver rundt i stedet for at blive sammen du savner ham det en langsom ende en tid en stemme kunne skinne for dig Ikke mere held, endnu Afstand, kun fordi tænderne de hvisker forår afstanden stener rundt i et savn Ikke mere held, endnu Afstand, kun fordi tænderne de hvisker forår afstanden stener rundt i et savn X2 Kroppe der længes efter ro tanker slår tænderne ud igennem de dybe farver såret står delt i to cellerne larmer i dit sind Tågen hænger tungt I taler om at skilles men alting forandres såret er et rum du ser dig om blodet flyder ud i lyset Uden navn…

Havet løfter sig Havet løfter sig, og Vinden vender i dit hår Alting køles ned og Sære måner Afkant Du var fri Du var fri Havet løfter sig stenen letter Alting føles light, og solen skinner Havet føles koldt og stenen falder alting føles goldt solen vender

Hold mine hænder Hold mine hænder Tågen forsvinder Alting forandres du ser mig, jeg ser dig

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We are Infinite (English translation of Vi er uendelig) The soul is standing Inside the skin, poisoning The honour is all mine Too long, disguised and discarded Is there something you’re missing? The days are drifting Out into nothingness My soul out of the blue, at times We’re in love, we’re in love Always us, dividing together We are infinite You get it, we fight about lighting up We are infinite We are infinite Longing for softness Where we are lying Right here, in the blue And life begins again Silently standing The riveting rocks And the river dikes rising up up Looking for themselves Always us, dividing together We are infinite You get it, we fight about lighting up Always us We are infinite We are infinite SUPERTANKER (English translation) Noises linger by the end of the quay Supertanker, in the way I am standing in your embrace All alone Walking towards the horizon Horizon Falling out, falling out Supertanker falling out Falling out, falling out Supertanker falling out Knots untying, leaping out Further out, further out Further out Without Face (English translation of Uden ansigt) Without face Through the wind There I stand Always by myself The street is alive It’s springtime again Always by myself And the joy of this place We could stay Without face Soaked in rain There we are I think it will land When we give it a place Our hands do the talking, The running away Give them a voice Give them permission When we make messes and noise Till we look around Without face Soaked in rain There you are  In Your Eyes (English translation of I dine øjne) Teeth ripping Leaving marks Lower me down, down in your face Voices of desire Are lighting their fires Lower me down, down in your face Silhouettes of the traces you left Miles and miles of my Ecco soles Teeth ripping, Leaving marks Lower me down, down in your face In your garden, you washed the blood off so many white sheets I miss your cheeks, the fair, sacred locks of your hair There’s a long way to go In your eyes In your lies Silhouettes of the traces you left Miles and miles of my Ecco soles In your eyes (shining like a sun) In your words (shining like a sun) In your lies Disguised as a sun I recognize you I recognize you In your eyes In your words In your lies Disguising in black I recognize you I know you

Hands Opening (English translation of Hænder der åbner sig) The rain is falling on the new snow The distance is calling The moon is falling Watch as it unfolds The rain is falling The rain is falling The crow is digging into the freshest signs The distance is calling, the distance is falling Distance Hands opening Hands opening Hands opening up … On and on and up The rain is falling on the new snow The distance is calling The distance is falling The World Disappears (English translation of Verden forsvinder) Your face Cursed by the dirt Filled with maggots Your face In the sun Seen from the moon Your face I am lost in your hair And outside The sound of strange voices And outside I leave them standing So simple When all of the world disappears When all of the world disappears I sit by myself and the world ends again I fall like lead to the bottom, there I anchor myself to a cloud It’s all about longing Under The Bridge You Are Staggering Around (English translation of Under broen der ligger du) Under the bridge you are staggering around Instead of staying together You miss him This ending is slow A time A voice Could shine for you No more luck yet But distance, because The teeth, they are whispering Spring The distance is lost in a longing No more luck yet But distance, because The teeth, they are whispering Spring The distance is lost in a longing Bodies longing for peace Thoughts knocking Teeth out Through the saturated colours A wound is standing Split in two The cells in your brain are rioting Heavy fog You talk of splitting up But everything changes The wound is a room You look around Blood gushing Into the lighting Without a name The Ocean Lifts Itself Up (English translation of Havet løfter sig) The ocean lifts itself up The wind turns in your hair Everything cools and Strange moons Outskirts You were free You were free The ocean lifts itself up and A stone skims off It seems to me everything shimmers The sun shines on The ocean is cold The stone drops It seems to me nothing can grow here The sun turns Hold My Hands (English translation of Hold mine hænder) Hold my hands The fog disperses Everything changes You see me, I see you